Форум Telonko.com
ФорумУслуги/Вакансии/Поиск/Обмен

Тарас Бульба (в сокращении)
#1. Спартак 2 Дек 2012
Тот самый [Off]
 
Рассказ: Тарас Бульба (в сокращении)
Составьте 10 вопросов (с ответами) из первой части!
Кто правильно составит получит 50монет!
Читать 1часть!
#2. Гарант_Телонко 2 Дек 2012
Авторитет [Off]
 
Мы по литре делали сочинения,и сравнения,а вопросы увы нет.
#3. Спартак 2 Дек 2012
Тот самый [Off]
 
Maks2-0-1-2, не надо флудить!!!!!!!!!!!!!!!!
#4. Гриша Скворцов 2 Дек 2012
Продвинутый [Off]
 
ТЫ ИЗ 7 КЛАССА
#5. kovalruslan97 2 Дек 2012
MADE IN CHINA [Off]
 
на каком языке ?
#6. Спартак 2 Дек 2012
Тот самый [Off]
 
Гриша Скворцов, да!
kovalruslan97, блядь на русском конечно!
#7. Forever asleep 2 Дек 2012
Слава Украине. [Off]
 
Сколько сыновей было у Тарас Бульбы?
2 сына,Андрей и Остап
#8. kovalruslan97 2 Дек 2012
MADE IN CHINA [Off]
 
Внимание, спойлер!
Назвіть головних героїв повісті «Тарас Бульба». Центральний персонаж повісті козак Тарас Бульбенко (Бульба), його сини Остап та Андрій. Хто такий Тарас Бульба і чому він є взірцем козацьких чеснот? Бульба – оборонець рідної землі, козацького товариства і православної віри. Розкажіть про Тарасових синів – Остапа і Андрія. Як вони загинули? Чи Були вони добрими козаками? Остап – козак, вірний клятві, гине страшною смертю, закатований ляхами. Андрій – зрадник козацтва і віри православної, зрадив вітчизну задля прекрасної полячки. Справжній козак – Остап, тому що боронить віру, Батьківщину і не зраджує товаришів.

Яку освіту здобули сини Тараса Бульби – Остап і Андрій? Сини Бульби закінчили Київську академію, Андрій навчався легко і добре, був схильний до навчання, а Остап – важко, часто тікав, закопував свої книжки, бо прагнув бути справжнім козаком. Чому Андрій зрадив козацьке товариство ? Андрій зрадив козаків через кохання. Він проміняв віру і Вітчизну на очі прекрасної полячки. Згадайте прізвища козаків, яких описав М. Гоголь. Як ви вважаєте, чому вони так прозивалися?

Теми.

Уславлення любові до Батьнівщини в повісті М. Гоголя «Тарас Бульба»

Історична доба, відображена в повісті«Тарас Бульба». У повісті М. Гоголя відображено події, які відбувалися у XVII ст., коли запорозькі козаки самовіддано боролися проти гнобителів українського народу.

Запорозька Січ – оплот козацтва. Твір прославляє Запорозьку Січ, яка була тією вольницею, де народжувалися сильні, волелюбні натури. «Запорозька Січ – це гніздо, звідки вилітають усі ті горді та міцні орли-ко-заки, звідки розливається воля на всю Україну».

Уславлення священного почуття товариства. Запорозьке козацтво являло собою нерозривну єдність, воно було єдиним організмом, у якому всі пов’язані узами священного товариства. Тарас Бульба страчує свого сина, бо він У образі Тараса втілено вірність спільній справі, якій віддані усі сили запорозького козака. Тарас дуже схожий на богатиря з давньоруських билин. Тарас Бульба – один з тих характерів, які могли виникнути тільки у тяжке XV століття, у південній Росії, винищеній татарами. Тарас Бульбенко (або Бульба) був з числа корінних, старих полковників, мав прямий і грубий характер, любив просте козацьке життя, із презирством ставився до розкошів, які принесли із собою польські пани. Він виступав на захист козаків-селян, яких ці пани утискали. Тарас виймав шаблю у трьох випадках: коли комісари не догодили старшині і стояли перед нею у шапках; коли знущалися зрадив козаків. Непритомного Бульбу козаки відбили у поляків у бою під Дубно, а потім два тижні старий Товкач віз свого порубаного товариша на Січ, оберігаючи його, як дитину.

Широка картина народного руху. Повість Гоголя «населена» великою кількістю яскраво змальованих образів козаків, які самовіддано борються за незалежність. Цим автор показує масштабність народного прагнення до волі. Це й Мусій Шило, Кукубенко, Степан Гуска, Бовдюк та інші. Вони готові на самопожертву заради України.

«Тарас Бульба» – історична народно-героїчна епопея. У долях героїв твору показана історія волелюбного українського народу, для якого свобода своєї Батьківщини була найбільшою цінністю у світі.

Бойове товариство запорожців (за повістю М. Гоголя «Тарас Бульба»). Повість – частина книги «Миргород», до якої також увійшли «Старосвітські поміщики», «Вій» та «Повість про те, як посварилися Іван Іванович з Іваном Никифоровичем». Гоголь описує жорстокі чоловічі звичаї і побут козацтва, їхню боротьбу з турками і ляхами та мирні заняття — рибальство, пивоваріння, ковальство тощо. Реєстровими вважалися козаки, записані (зареєстровані) як військові. «Охочекомонні» козаки йшли у військо тоді, коли самі мали таке бажання. «Здобути козацької слави» означало вбити ворога православної віри – турка або ляха, визволити козаків-товаришів з полону, оборонити рідну землю, православну віру та козацький скарб. Гоголь наводить дуже багато козацьких прізвищ, які відбивають основні риси зовнішності або характеру: Печериця, Козолуп, Долото, Кирдяга, Густий, Ремінь, Підсишок, Бородавка, Колопер, Шило, Метелиця, Закрутигуба, Вертихвіст, Кукубенко, Покотиполе, Писаренки, Вовтузенки. На Січі була заведена жорстка і чітка ієрархія. Влада, гроші, одяг, харчі були у руках кошового отамана, якого обирала козацька громада. Жорстоко каралися вбивство, зрада, шахрайство. Чесність, вірність рідній землі, вірі й козацькому братству, сміливість козаків гідні наслідування і сьогодні.

ПЛАНИ

Бойове товариство запорожців (за повістю М. Гоголя «Тарас Бульба»).
Тарас Бульба – запорозький козак.
Тема вірності та зрадництва в повісті М. Гоголя «Тарас Бульба».
Доля жінки-козачки в повісті «Тарас Бульба».
Уславлення любові до Батьківщини в повісті М. Гоголя «Тарас Бульба».
«Тарас Бульба» – це твір про героїзм та мужність українського народу боротьбі за рідну землю.
Побут і звичаї запорожців у повісті М. Гоголя «Тарас Бульба».
#9. Гриша Скворцов 2 Дек 2012
Продвинутый [Off]
 
2
сына
#10. kovalruslan97 2 Дек 2012
MADE IN CHINA [Off]
 
Спартак, больше ничем помочь не могу надо думать

Добавлено через 00:58 мин.
Внимание, спойлер!
Назовите главных героев повести «Тарас Бульба». Центральный персонаж повести казак Тарас Бульбенков (Бульба), его сыновья Сергей и Андрей. Кто такой Тарас Бульба и почему он является образцом казацких добродетелей? Бульба - защитник родной земли, казацкого общества и православной веры. Расскажите о Тарасових сыновей - Остапа и андрия. Как они погибли? Были ли они хорошими казаками? Остап козак, верный клятве, погибает страшной смертью, замученный ляхами. Андрей - предатель казачества и веры православной, предал родину ради прекрасной полячки. Настоящий казак - Остап, потому что защищает веру, Родину и не изменяет товарищей.

Какое образование получили сыновья Тараса Бульбы - Остап и андрий? Сыновья Клубни закончили Киевскую академию, Андрей учился легко и хорошо, был склонен к обучению, а Остап - трудно, часто убегал, закапывал свои книги, потому что стремился быть настоящим казаком. Почему Андрей предал казацкое общество ? Андрей предал казаков через любовь. Он променял веру и Отечество на глаза прекрасной полячки. Вспомните фамилии казаков, которых описал М. Гоголь. Как вы считаете, почему они так прозивалися?

Темы.

Прославление любви к Батьнівщини в повести М. Гоголя «Тарас Бульба»

Историческая эпоха, отраженная в повести«Тарас Бульба». В повести М. Гоголя отображены события, которые происходили в XVII ст., когда запорожские казаки самоотверженно боролись против угнетателей украинского народа.

Запорожская Сечь - оплот казачества. Произведение прославляет Запорожскую Сечь, которая была той вольницей, где рождались сильные, свободолюбивые натуры. «Запорожская Сечь - это гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие орлы-ко-заки, откуда разливается воля на всю Украину».

Прославление священного чувство товарищества. Запорожское казачество представляло собой неразрывное единство, оно было единым организмом, в котором все связанные узами священного общества. Тарас Бульба казнит своего сына, потому что он В образе Тараса воплощено верность общему делу, которому отданы все силы запорожского казака. Тарас очень похож на богатыря из древнерусских былин. Тарас Бульба - один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелое XV века, в южной России, винищеній татарами. Тарас Бульбенков (или Бульба) был из числа коренных, старых полковников, имел прямой и грубый характер, любил простое казацкое жизни, с презрением относился к роскоши, которые принесли с собой польские паны. Он выступал в защиту казаков-крестьян, которых эти господа притесняли. Тарас вынул саблю в трех случаях: когда комиссары не угодили старшине и стояли перед ней в шапках; когда издевались предал казаков. Без сознания Бульбу казаки отбили у поляков в бою под Дубно, а потом две недели старый Товкач виз своего порубленного товарища на Сечь, оберегая его, как ребенка.

Широкая картина народного движения. Повесть Гоголя «населена» большим количеством ярко изображенных образов казаков, которые самоотверженно борются за независимость. Этим автор показывает масштабность народного стремление к свободе. Это и Мосий Шило, Кукубенко, Степан Гусь, Бовдюк и другие. Они готовы на самопожертвование ради Украины.

«Тарас Бульба» - историческая народно-героическая эпопея. В судьбах героев произведения показана история свободолюбивого украинского народа, для которого свобода своей Родины была наибольшей ценностью в мире.

Боевое общество запорожцев (по повести М. Гоголя «Тарас Бульба»). Повесть - часть книги «Миргород», в которую также вошли «Старосветские помещики», «Вий» и «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Гоголь описывает жестокие мужские обычаи и быт казачества, их борьбу с турками и ляхами и мирные занятия - рыболовство, пивоварения, ковка и др. Реестровыми считались казаки, записанные (зарегистрированные) как военные. «Охочекомонні» казаки шли в армию тогда, когда сами имели такое желание. «Получить казацкой славы» означало убить врага православной веры - турка или ляха, вызволить казаков-товарищей из плена, защищать родную землю, православную веру и казацкий сокровище. Гоголь приводит очень много казацких фамилий, которые отражают основные черты внешности или характера: Печерица, Козолуп, Долото, Кирдяга, Густой, Ремень, Підсишок, Бородавка, Колопер, Шило, Метелица, Закрутигуба, Вертихвост, Кукубенко, Покотиполе, Писаренки, Вовтузенки. На Сечи была заведена жесткая и четкая иерархия. Власть, деньги, одежду, продукты были в руках кошевого атамана, которого выбирала казацкое общество. Жестоко карались убийство, измена, мошенничество. Честность, верность родной земле, вере и казацком братству, смелость казаков достойные подражания и сегодня.

ПЛАНЫ

Боевое общество запорожцев (по повести М. Гоголя «Тарас Бульба»).
Тарас Бульба - запорожский казак.
Тема верности и предательства в повести М. Гоголя «Тарас Бульба».
Судьба женщины-казачки в повести «Тарас Бульба».
Прославление любви к Родине в повести М. Гоголя «Тарас Бульба».
«Тарас Бульба» - это произведение о героизм и мужество украинского народа борьбе за родную землю.
Быт и обычаи запорожцев в повести М. Гоголя «Тарас Бульба».
#11. Nikolay Bekshaev 2 Дек 2012
Местный [Off]
 
родился... жил... родил сыновей....воевал... умер...
#12. Спартак 2 Дек 2012
Тот самый [Off]
 
Пишите хоть по 5вопросов! А не по 1!

Добавлено через 05:55 мин.
Аууууууууу шольники помогите!
#13. Спартак 2 Дек 2012
Тот самый [Off]
 
Ап!
#14. AHAPXICT 2 Дек 2012
Юмор,чернее некуда [Off]
 
клас какой?
#15. GlaDIator 2 Дек 2012
Угловой [Off]
 
вот [Ссылка] сылка